Veći radovi koji su odrađeni u posljednjih 5 godina:

DRŽAVNA CESTA POLJICA – JELSA, HVAR
Vrijednost ugovora: 5.977.720,09 HRK
Naručitelj: Strabag d.o.o.

ŽUPANIJSKA CESTA PITVE, HVAR
Vrijednost ugovora: 280.745,75 HRK
Naručitelj: Strabag d.o.o.

NASIPAVANJE I DORADA ŠUMSKIH CESTA, HVAR
Vrijednost ugovora: 234.187,00 HRK
Naručitelj: Županijske ceste Split d.o.o.

TERMINAL ZA RASUTE TERETE LUKA PLOČE FAZA I. nasip u moru i školjera-rip-rap
Vrijednost ugovora: 10.489.101,61 HRK
Naručitelj: Viadukt d.d.

DROBLJENJE KAMENOG MATERIJALA, GRANIČNI PRIJELAZ ZATON DOLI
Vrijednost ugovora: 182.451,56 HRK
Naručitelj: Lager-Bašić d.o.o.

NAFTNI TERMINAL – LUKA PLOČE
Vrijednost ugovora: 16.499.952,80 HRK
Naručitelj: Luka Ploče trgovina d.o.o.

VJETROPARK POMETENO BRDO – KONJSKO
Vrijednost ugovora: 975.815,15 HRK
Naručitelj: Palir d.o.o.

ŽELJEZNIČKA PRUGA U LUCI PLOČE
Vrijednost radova: 1.300.000,00 HRK
Naručitelj: Jaka d.o.o.

DROBLJENJE I PRIJEVOZ MATERIJALA TEKUĆI TERETI PLOČE
Vrijednost radova: 1.131.600,00 HRK
Naručitelj: GK GRUPa d.o.o. Varaždin

ZEMLJANI RADOVI NA VAGONSKOM PUNILIŠTU, INA RIJEKA
Vrijednost radova: 3.434.940,00 HRK
Naručitelj radova: Zagreb-Montaža d.o.o.

IZRADA KRUNE NASIPA I UREĐENJE POKOSA NA HE BREŽICE SLOVENIJA
Vrijednost radova: 206.360,00 EUR
Naručitelj radova: Kop Brežice d.d.

IZRADA POLJSKIH PUTEVA U OPĆINI PODBABLJE
Vrijednost radova: 154.325,00 HRK
Naručitelj radova: Općina Podbablje

PIKAMIRANJE I UTOVAR MATERIJALA NA GRADILIŠTU U ZADRU
Vrijednost radova: 131.337,50 HRK
Naručitelj radova: Graditelj d.o.o.

IZRADA MJESNE VODOVODNE MREŽE U OPĆINI PODBABLJE
Vrijednost radova: 115.100,00 HRK
Naručitelj radova: Vodovod Imotske Krajine d.o.o.

IZRADA NASIPA U LUCI PLOČE
Vrijednost radova: 206.745,00 HRK
Naručitelj radova: EkoJužni Jadran d.o.o.

HORTIKULTURALNO UREĐENJE U LUCI PLOČE
Vrijednost radova: 150.000,00 HRK
Naručitelj radova: Mucic&Co d.o.o.

ZEMLJANI RADOVI NA IZGRADNJI ŽELJEZNIČKE PRUGE U RNR RIJEKA
Vrijednost radova: 701.289,93 HRK
Naručitelj radova: TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.

IZRADA VISOKOVODNIH NASIPA U GORNJEM LENARTU SLOVENIJA
Vrijednost radova: 139.252,24 EUR
Naručitelj radova: TIMI KRŠKO d.o.o.

PRIPREMNI RADOVU NA IZRADI PROPAN – PROPILEN POSTROJENJA U RNR
Vrijednost radova: 1.167.484,60 HRK
Naručitelj radova: IVICOM consulting d.o.o.

RADOVI NA IZRADI PROPAN – PROPILEN POSTROJENJA U RNR zemljani radovi
Vrijednost radova: 20.000.000,00 HRK
Naručitelj radova: IVICOM consulting d.o.o.

SANACIJA ODLAGALIŠTA KAREPOVAC
Vrijednost radova: 7.000.000,00 HRK
Naručitelj radova: EURCO d.d.

SANACIJA ODLAGALIŠTA OPĆINA BRINJE
Vrijednost radova: 1.800.000,00 HRK
Naručitelj radova: BEMIX d.o.o.